Davet

Test

Form Gönderimi

Tamam

Sayın Meslektaşlarım,

 

Bildiğiniz gibi bir çocuğun gelecekteki sağlığı büyük oranda konsepsiyondan sonraki ilk 1000 gün içerisinde, yani gebelik + ilk iki yaşta belirlenmektedir. Bu dönemdeki doğru beslenmenin, doğum şeklinin ve anne sütü almanın çok önemli olduğu pek çok bilimsel çalışmayla desteklenmektedir. İlk 1000 gündeki yetersiz beslenme kronik hastalıkların, nörolojik ve psikiyatrik bozuklukların önemli oranda artmasına, epigenetik değişikliklere, fiziksel, beyinsel ve metabolik fonksiyonların bozulmasına neden olmaktadır. Gereksiz antibiyotik yada kortikosteroid kullanımı, annenin stresi mikrobiyotanın değişmesine, immün sistemin zayıflamasına dolayısıyla pneumoni, diyare vb. enfeksiyonların ve atopik hastalıklarının artmasına da yol açmaktadır. İlk 1000 günde doğru beslenme anne ve bebek ölüm oranlarını da etkileyebilen bir faktördür. Yükseliş İktisadi ve Stratejik Araştırmalar Vakfı adına bu konulardaki gelişmelerin tartışılacağı, 14 - 18 Mart 2018 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek “6. Uluslararası Fetal Hayattan Çocukluğa “ilk 1000 gün” Gebe - Çocuk - Beslenme Kongresi”ne sizi davet etmenin mutluluğunu yaşamaktayım.

 

Ülkemizde de tüm sosyoekonomik ve kültürel değişimlere rağmen, doğru ve yeterli beslenmeyle ilgili sorunlar olduğu bilinmektedir. Fazla sayıda doğum yapma, erken ve geç yaş gebelikleri, gebelikler arası sürenin kısalığı, sezeryan oranlarının yüksekliği yaygın antibiyotik ve glükokortikoid kullanımı beslenme ile ilgili bilgi eksiklikleri, gerekli besinlere ulaşma zorlukları, gebelikte anemi, diabet gibi sorunların yaygınlığı, anne sütünü verme ve yeterli süre devam ettirebilmedeki sıkıntılar çözmemiz gereken sorunlar olarak karşımıza çıkmaktadır.

 

Yükseliş İktisadi ve Stratejik Araştırmalar Vakfı (YİSAV) kurulduğu 1995 yılından beri üreme sağlığı alanında çalışan bir sivil toplum örgütüdür. YİSAV ilk 1000 gündeki beslenmenin, fetal programlamanın ve mikrobiyotanın önemini vurgulamak, toplumda ve meslektaşlarımız arasında bu bilinci yerleştirmek ve sürekliliğini sağlamak amacıyla da çalışmalar yapmaktadır. Bu amaçla YİSAV 2013 yılı başında, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nun desteği ile bu konudaki ilk kongresini, 2014 yılı başında ikinci kongresini, 2015 yılı Mart ayında üçüncü kongresini, 2016 yılı Mart ayında dördüncü kongresini ve 2017 yılı Mart ayında beşincisini düzenlemiş ve çok olumlu sonuçlar elde edilmiştir. Bu toplantılara tüm illerin Halk Sağlığı Müdürlüğü temsilcileri, T.C. Sağlık Bakanlığı Bürokratları, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları, Çocuk Hekimleri ve Üst Uzmanlık Branşları, Aile Hekimleri, Halk Sağlığı Uzmanları, Ebeler, Hemşireler, Beslenme Uzmanları ve Gıda Mühendisleri katılmaktadır. Kongremize yine benzer alanlardan katılım söz konusu olacağı gibi ayrıca diğer ilgili devlet kurumlarından ve pek çok Sivil Toplum Kuruluşundan da katılımlar olacaktır.

 

Antalya’da düzenleyeceğimiz 6. Kongre uluslararası bir kongreye dönüştürülmüştür. Yabancı konuşmacıların ve katılımcıların sayısı önemli oranda artmaktadır. Konusunda uzman yerli ve yabancı konuşmacılarla bilimsel çıtanın daha da yükseltileceğini size müjdelemek istiyorum. Yine bir yenilik olarak 2018 yılı kongre bildiri özetlerinin uluslararası bilimsel indekslere giren bir dergide yayımlanması sağlanacaktır. Bu kongre Sağlık Bakanlığı ile ortaklaşa düzenlendiği için katılımcıların kongre katılım haklarını etkilemeyecektir. Kongremizin uluslararası bir kongre olması, sunumu yapan (sözlü yada poster) araştırmacıların daha yüksek akademik teşvik puanı almalarını sağlayacaktır. Kongre öncesi ilginizi çekeceğini düşündüğümüz çeşitli kurslar düzenlenmektedir.

 

Bu düşünceler ışığında; 14 - 18 Mart 2018 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilecek olan 6. Uluslararası Fetal Hayattan Çocukluğa “ilk 1000 gün” Gebe- Çocuk- Beslenme  Kongresi’nde sizleri aramızda görmeyi umuyor, değerli katkı ve katılımlarınız için şimdiden teşekkür ediyorum.

 


Saygılarımla,

Prof. Dr. Ferit SARAÇOĞLU
YİSAV ve Kongre Başkanı© FTS Turizm Kongre Organizasyon Hizmetleri | Tüm Hakları Saklıdır.
Web Tasarım Teknobay.