Kurs Programı

 • Aşı Kursu
  Kurs Direktörleri

  Prof. Dr. Ateş KARA, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 

  Prof. Dr. Nur AKSAKAL, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

  10:50 - 11:00 AÇILIŞ
   1. OTURUM  
  11:00 - 11:45 

  Aşılamanın Önemi ve Türkiye’de Aşı ile Önlenebilir Hastalıklar Epidemiyolojisi

  Prof. Dr. Nur AKSAKAL, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

  11:45 - 12:30

  Sorular ile Temel İmmünizasyon Prensipleri

  Prof. Dr. Ateş KARA, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

  12:30 - 13:00

  Aşılar ve Aşı İçerikleri

  Prof. Dr. Ergin ÇİFTÇİ, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 

  13:00 - 13:30

  Hepatit B Aşısı ve Hepatit B Aşı Uygulamaları

  Prof. Dr. Hasan TEZER, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 

  13:30 - 14:30 Öğle Yemeği
  2. OTURUM  
  14:30 - 15:00

  Genişlemiş Bağışıklama Programı ve Aşı Şemamız

  Doç. Dr. Anıl AKTAŞ TAPISIZ, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

  15:00 - 15:30

  Yetişkin Aşılaması

  Prof. Dr. Esin ŞENOL, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

  15:30 - 16:00

  Gebe Aşılaması

  Prof. Dr. Ferit SARAÇOĞLU, YİSAV Başkanı

  16:00 - 16:30

  HPV Aşısı

  Prof. Dr. Ayper SOMER, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 

  16:30 - 17:00

  Meningokok Aşıları

  Prof. Dr. Zafer KURUGÖL, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

  17:00 - 17:30

  Aşı Sonrası Allerjik Reaksiyonlar ve Allerji Hikayesi Olan Çocuklarda Aşı Uygulamaları

  Prof. Dr. Zeynep TAMAY, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

  17:30 - 18:00 Genel Tartışma ve Kapanış
 • Bebek Beslenmesi Kursu
  Kurs Direktörü Prof. Dr. Aydan KANSU, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
  10:50 - 11:00 AÇILIŞ
  1. OTURUM  
  11:00 - 11:40

  Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi

  Doç. Dr. Sinan SARI, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 

  11:40 - 12:00

  Anne Sütü ile Beslenme ve Emzirme Danışmanlığı

  Prof. Dr. Canan TÜRKYILMAZ, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

  12:00 - 12:30 Tartışma
  12:30 - 14:00 Öğle Yemeği
  2. OTURUM  
  14:00 - 14:40

  Tamamlayıcı Beslenme

  Prof. Dr. Yeşim ÖZTÜRK, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 

  14:40 - 15:20

  Oyun Çocuğu Beslenmesi

  Prof. Dr. Aydan KANSU, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

  15:20 - 15:30 Tartışma
  15:30 - 16:00 Kahve Arası
  3. OTURUM  
  16:00 - 16:40

  Formulalar, Enteral Ürünler

  Doç. Dr. Ayşen UNCUOĞLU AYDOĞAN, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi 

  16:40 - 17:20

  Beslenme Desteği Gereken Durumlar

  Prof. Dr. Zarife KULOĞLU, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 

  17:20 Tartışma ve Kapanış
 • Fetal Eko Kursu
  Kurs Direktörü Prof. Dr. Tamer MUNGAN, Koru Hastaneleri 
  10:50 - 11:00 AÇILIŞ
  1. OTURUM  
  11:00 - 11:30

  Doğumsal Kalp Anomalilerinde Etyoloji ve Olası Nutrisyonel Nedenleri

  Prof. Dr. Tamer MUNGAN, Koru Hastaneleri

  11:30 - 12:00

  Temel Fetal Kardiak İnceleme

  Prof. Dr. Aydan BİRİ, Koru Hastaneleri 

  12:00 - 12:30

  Genişletilmiş Fetal Kalp İncelemesi

  Prof. Dr. Lütfü ÖNDEROĞLU, Acıbadem Ankara Hastanesi

  12:30 - 13:00

  Situs ve Pozisyon Anomalileri

  Prof. Dr. Mustafa BAŞBUĞ, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 

  13:00 - 13:15 Tartışma
  13:15 - 14:30 Öğle Yemeği
  2. OTURUM  
  14:30 - 15:00

  VSD, ASD, AVSD

  Doç. Dr. Nuri DANIŞMAN, Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi 

  15:00 - 15:30

  Konoturunkal Anomaliler ve Yönetimi

  Prof. Dr. Yalçın KİMYA

  15:30 - 16:00

  Aort Stenozu, Pulmoner Sternoz, Hipoplastik Sağ Vetrikül

  Doç. Dr. Zeki ŞAHİNOĞLU

  16:00 - 16:30

  11-14 Hafta Kalp Taraması

  Dr. Fehmi YAZICIOĞLU

  16:30 - 17:00 Kahve Arası
  17:00 - 17:30

  Kalp Anomalilerinde Yönetim ve Tedavi Olanakları

  Doç. Dr. Murat ÖZKAN, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi 

  17:30 - 18:00

  Mediko-Legal Sorunlar-Limitasyonlar

  Prof. Dr. Atıl YÜKSEL, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

  18:00 Tartışma ve Kapanış
 • Prenatal Tanı Kursu
  Kurs   Direktörü Prof. Dr. Acar KOÇ, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 
  10:50 - 11:00 AÇILIŞ
  1. OTURUM  
  11:00 - 11:30

  Birinci Trimester Ultrasonografisi: Teknik ve Tarama

  Doç. Dr. İbrahim KALELİOĞLU, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 

  11:30 - 12:00

  Fetal Anöploidi Taramasında Biyokimyasal Testler

  Prof. Dr. Ali ERGÜN, Ankara Liv Hospital 

  12:00 - 12:30

  Fetal Anöploidi Taramasında Cell-Free Fetal DNA

  Prof. Dr. Recep HAS, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 

  12:30 - 13:00

  Koryon Villus Biyopsisi ve Amniyosentez Teknik ve Komplikasyonlar

  Prof. Dr. İnanç MENDİLCİOĞLU, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi 

  13:00 - 13:30

  Birinci Trimesterde Çoğul Gebeliklerin Değerlendirilmesi

  Doç. Dr. Şevki ÇELEN, SBÜ Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

  13:30 - 14:30 Öğle Yemeği
  2. OTURUM  
  14:30 - 15:00

  Preeklampsi Tahmin Edilebilir mi?

  Prof. Dr. Rıza MADAZLI, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 

  15:00 - 15:30

  Preterm Doğum Tahmin Edilebilir mi?

  Prof. Dr. Feride SÖYLEMEZ, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 

  15:30 - 16:00

  Plasental Patolojilerin Değerlendirilmesi

  Prof. Dr. Namık DEMİR, Özel İzmir Kent Hastanesi 

  16:00 - 16:30

  İkinci Trimester Ultrasonografisinde Soft Markerlar ve Yaklaşım

  Prof. Dr. Selim BÜYÜKKURT, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi 

  16:30 - 17:00 Kahve Arası
  17:00 - 17:30

  Fetal Santral Sinir Sisteminin Değerlendirilmesi

  Doç. Dr. Ahmet GÜL

  17:30 - 18:00

  Fetal İskelet Sisteminin Değerlendirilmesi

  Prof. Dr. Acar KOÇ, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 

  18:00

  Tartışma

  Günün Değerlendirmesi

 • Gebelik ve Laktasyonda Beslenme Kursu
  Kurs Direktörü Prof. Dr. Muazzez GARİPAĞAOĞLU, Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 
  10:50 - 11:00 AÇILIŞ
  1. OTURUM  
  11:00 - 11:20

  Gebelik Öncesi ve Gebelikte Beslenmenin Önemi

  Prof. Dr. Funda ELMACIOĞLU, İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

  11:20 - 11:40

  Gebelikte Fazla ve Yetersiz Beslenmenin Metabolik Programlamaya Etkisi

  Prof. Dr. Muazzez GARİPAĞAOĞLU, Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

  11:40 - 12:00

  Gebelikte Enerji Metabolizması ve Ağırlık Kazancı

  Prof. Dr. Nevin ŞANLIER, Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

  12:00 - 12:20

  Gebelikte Omega Yağ Asitleri ve Probiyotiklerin Önemi

  Yrd. Doç. Dr. Havvanur YOLDAŞ, Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

  12:20 - 12:30 Tartışma
  12:30 - 14:00 Öğle Yemeği
  2. OTURUM  
  14:00 - 14:30

  Beslenme Bozukluğu Olan Gebelere Yaklaşım

  Prof. Dr. Murat BAŞ, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

  14:30 - 15:00

  Gestasyonel Diyabette Beslenme Yaklaşımı

  Prof. Dr. Hülya GÖKMEN ÖZEL, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

  15:00 - 15:10 Tartışma
  15:10 - 15:30 Kahve Arası
  3. OTURUM  
  15:30 - 15:50

  Gebelik ve Laktasyonda Fiziksel Aktivite

  Yrd. Doç. Dr. Esra ATILGAN, Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

  15:50 - 16:10

  Gebelik ve Laktasyonda Besin Güvenliği

  Öğr. Gör. Hilal HIZLI, Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

  16:10 - 16:20 Tartışma
  4. OTURUM  
  16:20 - 16:40

  Laktasyonda Beslenmenin Önemi

  Prof. Dr. Gülhan SAMUR, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

  16:40 - 17:00

  Laktasyonda Enerji Gereksinimi ve Ağırlık Kontrolü

  Prof. Dr. Fatma ÇELİK, Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

  17:00 - 17:20

  Beslenme Alışkanlığı ve Anne Sütü İçeriği

  Doç. Dr. Gamze AKBULUT, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

  17:20 - 17:30 Tartışma
  17:30 - 18:00 Kahve Arası
  5. OTURUM  
  18:00 - 18:20

  Doğum Şekli ve Laktasyonun Mikrobiyotaya Etkileri

  Prof. Dr. Ferit SARAÇOĞLU, YİSAV Başkanı

  18:20 - 18:40

  Anne Sütünü Destekleyici Besin ve Beslenme Uygulamaları

  Uzm. Dyt. Şebnem ÖZGEN ÖZKAYA

  18:40 Tartışma ve Kapanış
Test

Form Gönderimi

Tamam

© FTS Turizm Kongre Organizasyon Hizmetleri | Tüm Hakları Saklıdır.
Web Tasarım Teknobay.